kod QR.jpg

 

May 12, 2016

9.00-12.30 Lectures/Wykłady

11.00-11.30 Coffee break/Przerwa kawowa

12.30-13.30 Debate/Debata

Reporting research findings in biomedical journals/ Przedstawienie wyników badań w czasopismach biomedycznych (in English only)

Chairmen: Prof. Christos Lionis (School of Medicine, University of Crete, Greece), dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw. (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, PMWSZ w Opolu, Polska), dr hab. Jakub Taradaj, prof. nadzw. (AWF Katowice, PMWSZ Opole, Polska), dr Magda Golachowska (PMWSZ w Opolu), dr Tomasz Halski (PMWSZ w Opolu).

Discovering and gaining new understanding of processes is a basic need of each human being and evokes lots of enthusiasm and will to spread the information among others. National and international programs provide funding, while scientific journals and books are dedicated platforms for knowledge exchange. But not everything can be examined and not everything can be shared as freely as in Hyde Park. How to find balance between eagerness to discover and possibility to perform it? between the will of sharing and will of reading? between information preparation and manipulation? between duty of reporting all research and responsibility for its consequences? Who and how makes the decision?

13.30-14.30 Lunch

14.30-18.30 Workshop 1/Szkolenie 1 (Coffee break/przerwa kawowa: 16.00-16.30) 

1. Aplikowanie o granty, projekty naukowe dla magistrantów i doktorantów/ocena dorobku dla doktorantów i habilitantów, granty unijne/FNP/ministerialne/Curie/Fulbright (in English and Polish/w j. angielskim i polskim)

Moderatorzy: Dr hab. Anna Grzywacz, prof. nadzw. (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska), dr hab. Bożena Mroczek, prof. nadzw. (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska), dr hab. Jakub Taradaj, prof. nadzw. (AWF Katowice, PMWSZ Opole, Polska)

Eksperci: Prof. Jolanta Świątek-Kozłowska (PMWSZ w Opolu, Polska), Prof. Henryk Kozłowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Prof. Przemysław Kardas (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska), Anna Wiśniewska (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Polska)

Specjaliści: mgr Bożena Ratajczak-Olszewska (Biblioteka i CIN PMWSZ w Opolu, Polska), mgr Marcin Kapczyński (Thomson Reuters, Warszawa, Polska).

Prelegenci:  wystąpienia 15 min. Dyskusja po każdym wystąpieniu.

Po co aplikować?  - przewrotne pytanie (czyli “po co" sięgać i "po co" to nam potrzebne). Jak to robić? - przykłady, etapy postępowania.Trudności które mogą pojawić się w trakcie trwania projektu, a których można uniknąć podczas składania wniosku np. problem z rekrutacją, powerem grupy, rozliczeniem, publikacją, itd.Korzyści i spodziewane trudności - doświadczenia ekspertów/praktyków.

1.1. Projekty naukowe dla magistrantów i doktorantów

Moderator: Dr hab. Bożena Mroczek, prof. nadzw.

Aplikowanie na studia III st. – konieczne dokumenty.

Czy magistranci i doktoranci mogą występować o granty? – wymiana doświadczeń

1.2. Ocena dorobku doktorantów i habilitantów

Moderatorzy:

1.3. Odpowiedzialne badania i innowacje (RRI)

Moderatorzy: Dr hab. Anna Grzywacz, prof. nadzw. (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska), dr hab. Bożena Mroczek, prof. nadzw. (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska)

Specjaliści: Dyrektor Adam Zieliński (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, Polska), Agnieszka Kossakowska (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, Polska)

Przedstawienie projektu RRI, portalu będącego w praktyce zestawem narzędzi ułatwiających różnym podmiotom, w tym naukowcom, planowanie projektów badawczych zgodnie z ideą RRI. RRI to wątek, który pojawia się już w tekstach konkursów w ramach H2020 i jego znajomość może niedługo przekładać się na większe szanse uzyskania finansowania.

20.00 Gala dinner/Uroczysta kolacja

May 13, 2016

9.00-11.00 Lectures/Wykłady

11.00-11.30 Coffee break/Przerwa kawowa & 12.15-13.00 Lunch

11.30 - 16.30 Workshops/Szkolenia

11.30-12.15  

Szkolenie 2. Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej (w j. polskim, równolegle ze Szkoleniem 5)

Prelegent:  mecenas  Jagoda Komenda-Kołecka (Meissner&Partnerzy, Opole, Polska)

Ekspert: Olga Welcer-Hrycaj, rzecznik patentowy, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu

13.00-14.30 

Szkolenie 3. Komercjalizacja wiedzy (spin-out, start-up), fundusze kapitałowe w ramach projektów naukowych i inne (w j. polskim)

Prelegenci: prof. Jolanta Świątek-Kozłowska (PMWSZ w Opolu, Polska), dr hab. Artur Badyda (Politechnika Warszawska, Polska), prof. dr hab. Jarosław Mamala (Park Naukowo-Technologiczny w Opolu), dr Magdalena Ćwikowska (Wrocławskie Centrum Badan EIT+ )

pdf.png

pobierz streszczenie szkolenia

14.30-15.00 Coffee break/Przerwa kawowa

15.00-16.30 

Szkolenie 4. Podstawy i znaczenie statystyki w naukach medycznych (w j. polskim)

Prowadzący: dr Dominik Marciniak (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska),  dr inż. Arkadiusz Liber (Politechnika Wrocławska, Polska).

pdf.png

pobierz streszczenie szkolenia

11.30-13.00 

Szkolenie 5. Zarządzanie danymi bibliograficznymi w kontekście sprawozdawczości jednostek naukowych do Polskiej Bibliografii Naukowej - PBN (w j. polskim)

➜ Dla bibliotekarzy i pełnomocników Systemu Informacji o Nauce

Prowadzący: mgr Leszek Stypułkowski (Index Copernicus, Warszawa, Polska)

Zmiany legislacyjne w kontekście zarządzania dorobkiem naukowym.

Dane bibliograficzne, a parametryzacja Jednostek Naukowych 2017.

Wymogi funkcjonalne dla systemów wspierających proces gromadzenia dorobku naukowego.

13.00-13.15

5.1 Prezentacja: Granty jako forma finansowania w praktyce działania białoruskich bibliotek uniwersyteckich.

Lilia Gorbunowa (Biblioteka Baranowickiego Uniwersytetu Państwowego, Białoruś)

13.15-14.00

5.2. Projekty rozwojowe bibliotek naukowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (w j. polskim)

Prowadzący: dr inż. Jacek Willecki (Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Polska).

Projekty z zakresu działalności upowszechniającej naukę dla bibliotek szkół wyższych.

Projekty zwiększające dostęp do zasobów naukowych w bibliotekach akademickich finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Duże projekty cyfryzacyjne dla bibliotek naukowych finansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

pdf.png

pobierz streszczenie szkolenia

14.00-14.30 Przerwa kawowa

Wśród uczestników Konferencji rozlosowane zostaną

nagrody książkowe Wydawnictwa Naukowego PWN

oraz zestawy kosmetyczne firmy Nantes

pdf.png

pobierz program konferencji