Szybkie i wygodne płatności internetowe zapewnia tpay.com

Techniczną obsługę rejestracji zapewnia firma: expandio ltd

×

Sprzedaż/rejestracja już się zakończyła.

MAMY TARG vol. 7 (17/03/2019)


Bilet na wydarzenie

ilość: 

za szt: 

5,00 zł

do zapłaty: 

5,00


Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dominika Olaszek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą domidiaArt Dominika Olaszek z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 16 lok. 39, 01-005 Warszawa, NIP 7272310273, REGON 101373935, email d.olszek@mama-wie.pl

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dominika Olaszek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą domidiaArt Dominika Olaszek z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 16 lok. 39, 01-005 Warszawa, NIP 7272310273, REGON 101373935, email d.olszek@mama-wie.pl

Inspektor ochrony danych osobowych nie został wyznaczony.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  1. marketingowym (podstawą prawną jest zgoda, art. 6 ust. 1 pkt a RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo cofnięcia zgody przez użytkownika lub zgłoszenia żądania usunięcia, sprzeciwu albo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawą prawną jest niezbędność wykonania umowy, tj. świadczenia usługi, art. 6 ust. 1 pkt b RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą pojawić się w związku z zawarciem umowy lub planowanym zawarciem umowy,
  3. dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  4. wykrywania botów i nadużyć w usługach (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań, w których mogłyby zostać wykorzystane,
  5. obrony, ustalenia lub dochodzenia praw (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań, w których mogłyby zostać wykorzystane,
  6. statystycznym (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W czterech ostatnich przypadkach wskazanych w pkt 3-6 klauzuli uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie własnych praw majątkowych, możliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w ramach wymiaru sprawiedliwości, ochrona danych osobowych, poprawa bezpieczeństwa tych danych i poprawa konkurencyjności.

Odbiorcami danych osobowych są agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi informatyczne, serwisowe, usługi dostępu do poczty elektronicznej, usługi marketingowe i usługi chmurowe oraz odpowiednie organy władzy państwowej, jeśli zgłoszą stosowne żądanie mające podstawę prawną.

Administrator nie zamierza przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wykonując obowiązek z art. 13 ust. 2 pkt b RODO, informuję, że przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych.